Home   Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Openingstijden

De algemene openingstijden zijn:

 • Maandag        07.30 tot 18.00 uur
 • Dinsdag          07.30 tot 18.00 uur
 • Woensdag      Gesloten
 • Donderdag     07.30 tot 18.00 uur
 • Vrijdag            07.30 tot 18.00 uur

De dagen waarop geen opvang geboden kan worden in verband met vakanties en vrije dagen van de gastouder, worden ruim van te voren kenbaar gemaakt aan de desbetreffende ouder(s).

Kinderen die door derden (niet de ouders) worden opgehaald, worden alleen meegegeven, indien de ouder, dit vooraf persoonlijk aan De Girafjes heeft gemeld.

Vakanties

Vakanties van zowel de gastouder als de vraagouders dienen een maand van te voren worden doorgegeven. Vrije dagen dienen minimaal 2 dagen van te voren kenbaar gemaakt te worden. Anders worden de afgesproken uren in rekening gebracht.

De zomervakantie dient uiterlijk voor maart van het betreffende jaar doorgegeven te worden.

De onderstaande dagen zijn De Girafjes gesloten:

 • 2epaasdag
 • Carnavals vakantie
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • 2epinksterdag
 • 3 weken zomervakantie
 • Sinterklaasavond (5 dec) open tot 17:00uur
 • 2 weken kerstvakantie
 • 4 januari

Tarieven

Het tarief is van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur € 6.27 per uur/per kind. Uitgangspunt voor de opvanguren is start opvang (aankomst bij gastouder) tot einde opvang (verlaten van de gastouder). Het uurtarief is inclusief fruit, lunch, drinken en tussendoortjes.

Het tarief is exclusies luiers, billendoekjes, billenzalf, babyvoeding en warme maaltijden.

Niet in rekening wordt gebracht:

 • Vakanties (maand van te voren)
 • Vrije dagen van ouders die ruim op tijd zijn doorgegeven (2 dagen er voor)
 • Feestdagen
 • Uren / dagen dat er geen opvang mogelijk is
 • Als het onmogelijk is om op uw kind(eren) te passen bijvoorbeeld door ziekte van de gastouder, dan zullen de uren komen te vervallen.

Wel in rekening wordt gebracht:

 • De afgesproken uren van het urencontract worden altijd in rekening gebracht per maand.
 • Bij ziekte van ouders
 • Niet afmelden
 • Wordt uw kind eerder opgehaald dan afgesproken, dan worden de uren doorberekend tot de ophaaltijd.
 • Als uw kind eerder dan afgesproken wordt gebracht, dan wordt dat per 15 minuten in rekening gebracht.
 • Als uw kind later wordt opgehaald dan de afgesproken tijd, dan wordt dit per 15 minuten in rekening gebracht.
 • Als uw kind later wordt gebracht dan de afgesproken tijd, dan wordt vanaf de afgesproken tijd “brengtijd” in rekening gebracht.
 • In het geval van zwangerschapsverlof van de vraagouders wordt tenminste 50% van de afgesproken uren in rekening gebracht mits er een andere overeenkomst in samen spraak is gemaakt.

Ziekte

 • Kinderen met diarree worden niet opgevangen. Dit om besmetting met andere kinderen te minimaliseren.
 • Dit geldt ook voor kinderen met koorts. Uitzondering hierop is een lichte verhoging door het krijgen van tandjes of een kleine verkoudheid. Mocht het kind in de loop van de dag zich alsnog te ziek voelen of de koorts wordt hoger, dan moet het kind alsnog opgehaald worden.
 • Wordt een kind ziek tijdens de opvang en de verzorging van het zieke kind gaat ten koste van hem/haar of van de andere kinderen dan zal de gastouder één van de vraagouders opbellen om het kind te komen ophalen.
 • Wordt het kind ziek opgehaald door de vraagouders (of door ziekte van vraagouders), dan rekent de gastouder alleen die betreffende dag.
 • Als er allergieën bekend zijn en/of andere aandachtspunten dan dienen de vraagouders deze tijdig kenbaar te maken middels de medicijnverklaring. Is dit niet gebeurd, dan is de gastouder niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

 

Medicatie

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als vraagouder altijd een apart formulier in te vullen, waarbij uzelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. De gastouder kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicatie.

 

 

Beëindiging van de opvang

De gastouder kan met onmiddellijke ingang de opvang tijdelijk stopzetten of de overeenkomst beëindigen, wanneer sprake is van een van de volgende zaken:

 • Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden en dit huishoudelijke reglement.
 • Wanneer het betalingsgedrag niet volgens afspraak is.
 • De plaatsing van het kind een bedreiging / gevaar / belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder of voor de andere aanwezige kinderen.
 • Als de vraagouder met een vast contract de opvang opzegt dan wordt die laatste maand nog in rekening gebracht.
 • Als de vraagouder met een flexibel contract de opvang opzegt dan worden de door gegeven uren in rekening gebracht.

Facturatie

Voor ieder gastouderbureau gelden er andere facturatie regels. Deze worden besproken tijdens het gesprek.

Privacy reglement

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet ingegaan. Deze kunt u lezen op mijn website www.degirafjes.nl of u kunt deze opvragen via info@degirafjes.nl

Achterwacht

Op het moment  dat er iets zou gebeuren waardoor ik de groep zou moeten verlaten staan er een aantal mensen voor mij klaar om de groep op te kunnen vangen. Deze mensen zou u dan kunnen aantreffen als u uw kind komt ophalen.

 • Rob Brinkmans (man)
 • Carla Jochems (moeder Mendy)

Overige

 • In verband met diverse programma’s en thema’s is het wenselijk dat ouders die de kinderen na 09:00 uur brengen niet al te lang aanwezig zijn. Dit in verband met het hervatten van het programma en/of thema en de aanwezige kinderen die dit mogelijk als storend ervaren.
 • Tot 1 / 1.5 verjaardag wordt er indien gewenst een schriftje bij gehouden, waarin belangrijke informatie bijgehouden wordt over de bijzonderheden. (u dient zelf dit schriftje/boekje mee te nemen).
 • Wijzigingen dienen per mail doorgegeven te worden, tevens alle correspondentie.
 • Vraagouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor hun eigen kind, bijv. wanneer het kind iets stuk maakt.
 • U als vraagouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw kind(eren).
 • Vraagouders zorgen dat er voldoende benodigdheden (luiers, warm eten, zalf e.d.) aanwezig is bij de gastouder, zoals dit is afgesproken.
 • Indien er voor de langere termijn wijzigingen zijn vanuit de vraagouders, dan dient u deze minimaal vier weken vooraf aan te geven (vakantie, zwangerschapsverlof e.d.).
 • Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijke reglement, worden door de gastouder per situatie beoordeeld. Er zal voor beide partijen een passende oplossing gezocht worden.